Oferta: Podporné články | STYRO GZYMS

Podporné články

Sú dekoračné prvky fasády používané pri okenných otvoroch. Sú umiestnené na najnižšom bode pod lištou alebo rímsou nachádzajúcou sa pod parapetmi (pravá a ľavá dolná časť). Podporné články sú používané taktiež ako rohové svorníky.

W1
Cena: 6.29 EUR / Kus
Cena: 27.00 PLN / Kus
W2
Cena: 5.82 EUR / Kus
Cena: 25.00 PLN / Kus
W3
Cena: 5.82 EUR / Kus
Cena: 25.00 PLN / Kus
W4
Cena: 6.29 EUR / Kus
Cena: 27.00 PLN / Kus
W5
Cena: 6.29 EUR / Kus
Cena: 27.00 PLN / Kus