Oferta: Svorníky | STYRO GZYMS

Svorníky

Sú v architektúre prvky umiestňované na najvyššom bode oblúka alebo klenby, zvyčajne väčšie od ostatných kamenných blokov alebo tehál. Svorník inak zvaný záverový klenák, prenáša tlakové sily. V súčasnej dobe sa používa ako dekoratívny prvok v kombinácii s lištami okolo okien. Namontovaný uprostred vodorovnej lišty nad okenným alebo dverovým otvorom.

Z1
Cena: 6.29 EUR / Kus
Cena: 27.00 PLN / Kus
Z2
Cena: 6.29 EUR / Kus
Cena: 27.00 PLN / Kus
Z3
Cena: 6.29 EUR / Kus
Cena: 27.00 PLN / Kus