Oferta: Nadokenné rímsy | STYRO GZYMS

Nadokenné rímsy

Je druh rímsy montovanej nad oknom. Nadokenné lišty sú alternatívou pre často používané ozdobné fasádne lišty, ktoré obklopujú okno. Môžu byť použité aj okolo dverí.


N1
Cena: 11.17 EUR / Meter
Cena: 48.00 PLN / Meter
N2
Cena: 11.17 EUR / Meter
Cena: 48.00 PLN / Meter
N3
Cena: 11.17 EUR / Meter
Cena: 48.00 PLN / Meter
N4
Cena: 11.87 EUR / Meter
Cena: 51.00 PLN / Meter
N5
Cena: 11.87 EUR / Meter
Cena: 51.00 PLN / Meter